21 març, 2023

Últim Informe de l’IPCC: “Guia pràctica per a desactivar la bomba de rellotgeria climàtica”.

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides va publicar el dilluns el seu últim informe titulat Canvi climàtic 2023: informe de síntesi, després d’una setmana d’àrdues negociacions en Interlaken, Suïssa en el que refereix als objectius d’emissions de diòxid de carboni i l’ajuda econòmica a les nacions mes vulnerables.

De l’informe es desprèn que si es vol mantenir la temperatura d’1.5 °C per sobre dels nivells preindustrials serà indispensable reduir de manera profunda, ràpida i sostinguda les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en tots els sectors al llarg d’aquesta dècada. Tenint en compte que en 2020 es va registrar un augment de l’1.1 °C de la temperatura global, si es pretén aconseguir aquest objectiu, s’han de reduir les emissions ara i a la meitat per a 2030.

Per a aconseguir-ho l’IPCC sosté que s’ha d’apostar pel desenvolupament resilient al clima que implica integrar mesures d’adaptació al canvi climàtic amb accions per a reduir les emissions de gas d’efecte d’hivernacle, com l’accés a energies netes o la inversió en electrificació i transport de baixes o nul·les emissions, entre altres. L’informe posa l’accent en el rol preponderant dels governs per a reduir les emissions, mitjançant finançament públic, senyals clars a inversors i l’ampliació de mesures polítiques eficients.

El Secretari General de l’ONU António Guterres va proposar als estats membres del G20 un pacte de solidaritat climàtica, que implica que els grans emissors facin esforços addicionals per a reduir les emissions i els països més rics mobilitzin recursos financers en suport a economies emergents. A més, va anunciar que presentarà una agenda d’acceleració dels esforços internacionals, que implica que els països del Nord Global aconsegueixin el zero net d’emissions per a 2040 i abandonin el carbó per a 2035, i les economies emergents per a 2050 i 2040 respectivament.