20 març, 2023

Article del Dr. Alessandro Demurtas

En el present article el Dr. Alessandro Demurtas -Professor de Relacions Internacionals en la Universitat Autònoma de Barcelona- reflexiona sobre l’evolució normativa de la ciberseguretat durant els últims anys a la Unió Europea, amb l’objectiu de determinar quins impactes ha tingut a nivell d’actors, recursos i objectius.