8 març, 2023

Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere

Aquest 8M de 2023 ens sumem a la campanya de Nacions Unides i d’ONU Dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Enguany posem el focus en la bretxa digital i com aquesta afecta especialment a les dones.

Segons les dades de NNUU un 37% de les dones no té accés a internet, la qual cosa els afecta a tots els nivells de la seva vida diària, impossibilitant en molts casos que accedeixin a estudis o a coneixement que els permeti progressar en les seves carreres o ser més independents.

A més, ens trobem en l’avantsala d’una nova revolució tecnològica relacionada amb les IAs i les TICs, però observem que en aquests sectors la presència femenina és molt reduïda (al voltant del 22%), la qual cosa pot perpetuar moltes de les desigualtats actuals i invisibilitzar encara més les qüestions de gènere en relació a les noves tecnologies.

Per això fem una crida als governs, als moviments activistes i al sector privat per a accelerar els seus esforços per aconseguir un món digital més segur, més inclusiu i equitatiu. En un moment en el qual ens enfrontem a múltiples crisis globals, tenim la possibilitat de crear un futur millor, no sols per a les dones i les nenes, sinó per a tota la humanitat i tota la vida en la Terra.

Incorporar a les dones i les nenes a la tecnologia i l’educació digital permet solucions més creatives i té un major potencial per a innovacions que satisfacin les necessitats de les dones, promoguin la igualtat de gènere i fomentin l’activisme. La seva falta d’inclusió, per contra, té un cost enorme. Per això, la celebració del Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides és “Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere”.

Mes informació en https://www.un.org/es/observances/womens-day