2 març, 2023

Balance de las Derechas Reaccionarias en Europa

El Dr. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Catedràtic Emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, ​​presenta a l’article una profunda anàlisi sobre l’ascens de les diferents dretes reaccionàries europees, sobre la seva incidència en els sistemes polítics que integren -fent que el conjunt del sistema es mogui cap a la dreta en l’espectre polític- i sobre la seva direcció política quan arriben al poder.