20 febrer, 2023

L’augment del nivell del mar posa en perill la pau i la seguretat internacionals

El Consell de Seguretat de l’ONU va celebrar el passat 14 de febrer el primer debat obert sobre l’augment del nivell del mar degut al canvi climàtic.

La preocupació sobre l’augment del nivell del mar s’ha anat reflectint en el Consell de Seguretat al llarg dels anys. El 20 de juliol de 2011, el Consell va adoptar el seu únic resultat formal sobre canvi climàtic, pau i seguretat.

“L’impacte de l’augment del nivell del mar ja està creant noves fonts d’inestabilitat i conflicte”, va dir el secretari general de l’ONU, António Guterres, qui va inaugurar la reunió.

Els oradors, més de 70 de múltiples països, van advertir a la comunitat internacional que les tensions s’estan aprofundint a mesura que desapareixen les costes, es perden territoris, escassegen els recursos i es desplacen persones.

Segons l’ONU, aquest perill és especialment greu per al voltant de 900 milions de persones que viuen en zones costaneres, o cosa que és el mateix, 1 de cada 10 persones en la Terra.

El president de l’Assemblea General de l’ONU, Csaba Kőrösi, va citar estimacions que entre 250 i 400 milions de persones podrien necessitar ser reubicades en menys de 80 anys, a causa de l’augment del nivell de la mar.

“El Consell de Seguretat té un paper fonamental per exercir en la construcció de la voluntat política necessària per a abordar els devastadors desafiaments de seguretat que sorgeixen de l’augment del nivell de la mar. Tots hem de treballar per a continuar posant en agenda aquest tema crític i donar suport a les vides, els mitjans de subsistència i les comunitats de les persones que viuen en la primera línia d’aquesta crisi”, Guterres va afegir al final del seu discurs, donant així una gran importància al paper que el Consell té en l’establiment de l’augment del nivell de la mar com a tema principal en l’agenda de l’ONU.

Més informació https://press.un.org/en/2023/sgsm21688.doc.htm