10 desembre, 2022

75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans: necessita una actualització?

El 10 de desembre se celebra com cada any el dia dels drets humans. Aquest any, comença una campanya anual per promoure el 75è aniversari de la DUDH que se celebrarà el 2023. La DUDH ha permès que els Drets Humans es garanteixin cada vegada més a tot el món a través d’un sistema que els protegeix, sobretot per a els grups minoritaris. Es commemora així l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) del 1948, que proclama des de llavors els drets inalienables de tots els individus de qualsevol sexe, religió, raça, cultura i estat. Avui dia, disponible en més de 500 idiomes diferents, es considera el document més traduït del món, però, com veurem en aquest article de Maria Kinder Lucas, estudiant de Relacions Internacionals, és possible que la Declaració o la instrumentalització dels Estats per a garantir-la necessitin actualitzar-se.