17 novembre, 2022

La indústria “Fast Fashion” de Bangladesh

En els últims anys, la indústria de la “moda ràpida”, també coneguda com “fast-*fashion”, ha experimentat un creixement exponencial a nivell mundial. En el cas de Bangladesh, nucli de producció de les empreses fast-fashion, es violen els drets de les treballadores en els tallers tèxtils. A més, la industria contamina les ciutats, perjudicant la qualitat de vida de la població. En aquest article, Olivia Ehlis, estudiant de Global Communication Management i de Dret analitza l’impacte de la indústria al país, realitzant una crítica de l’actuació de les empreses en països en desenvolupament i de les regulacions institucionals que existeixen per a controlar les seves operacions. Finalment, s’emfatitza en la necessària conscienciació dels consumidors com el factor més important per a canviar la indústria.