15 novembre, 2022

El “pensament Xi Jinping”: Feblesa teòrica i utilitat pràctica.

El XXè Congrès del Partit Comunista de Xina ha suposat l’apoteosi de Xi Jinping, del qual el seu indiscutible lideratge ha confirmat que la “línia correcta” és la que ell defineix. Aquest nou article de Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència política de la Universitat de Barcelona, ens parla de com el règim xinès encarna una singular variant autoritària de capitalisme polític que combina una economia mixta –fortament controlada per l’Estat– amb criteris alhora pragmàtics, nacionalistes i fins a cert punt populistes.

El règim afirma basar-se en un “socialisme de característiques xineses”- una cosa que va arrencar amb Deng Xiaoping- en què la clau és la primacia absoluta del Partit, alhora que es persegueix la modernització (terme ambigu on n’hi hagi) del país amb criteris desenvolupistes i tecnocràtics que algun especialista ha definit com a “tecnosocialisme autoritari”.

Article: