27 octubre, 2022

Dia de les Nacions Unides, un dia per commemorar?

El 24 d’octubre es celebra el dia de les Nacions Unides. L’ONU, malgrat continuar mantenint uns objectius claus i un paper fonamental en la governança global, en els últims anys ha estat objecte de moltes crítiques. En aquest article, Olivia Ehlis, estudiant de Global Communication Management i Dret analitza els punts forts, però sobretot realitza una crítica constructiva a l’organizació i ofereix mecanismes de millora i adaptació als reptes actuals perquè torni a guanyar legitimitat.