24 octubre, 2022

Pakistan al punt de mira de la COP27

En les notícies de l’actualitat apareixen, gairebé diàriament, nous casos de fenòmens meteorològics anormals que estan destruint, no sols els ecosistemes, sinó també les vides de milions d’éssers humans. Desafortunadament, la majoria de països que pateixen de primera mà les conseqüències climàtiques són aquells que menys contaminen. Un exemple clar és el Pakistan, que es troba en una crisi humanitària a causa d’unes inundacions sense precedents. En aquest article, Olivia Ehlis, estudiant de Global Communication Management i de Dret analitza el cas del Pakistan amb detall, relacionant-lo amb les mesures urgents que han de ser preses en la COP27, que tindrà lloc el mes que ve.