17 octubre, 2022

Dia mundial de l’Alimentació

Un dels reptes actuals més importants per al món és la crisi alimentària. Només aquest 2022, el nombre de persones amb fam ha augmentat 63 milions, situant-les en 345 milions. L’agència alimentària de l’ONU ha planificat operacions per evitar que milions de persones morin de gana o caiguin en inseguretat alimentària, però encara queda molt per fer.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació el dia 16 d’octubre, cal recordar que la crisi alimentària sorgeix de les altres crisis mundials com l’econòmica o la climàtica, i és molt urgent solucionar-la i no deixar enrere ningú. Cal seguir prestant assistència i ajuda humanitària a aquells que més la necessiten, i sobretot, no oblidar les causes d’aquesta crisi perquè la situació no empitjori aquest any.

Enllaços d’interès:

https://news.un.org/es/story/2022/10/1516122

https://www.fao.org/world-food-day/es