2 octubre, 2022

Vivim en un mon menys violent?

Tot i que vivim en una de les eres més pacífiques de la nostra història segons molts erudits, el panorama mundial continua sent inquietant i la violència continua estant molt present a les nostres vides. Amb motiu del dia internacional de la no-violència, en aquest article de Silvia Valle, estudiant de Dret i Relacions Internacionals, s’analitzaran els conflictes més rellevants del nostre segle i altres manifestacions de la violència.

Article: