19 setembre, 2022

1era setmana de la sessió 51 del Consell pels Drets Humans

El 12 de setembre, es va inaugurar la sessió 51 del Consell dels Drets Humans que durarà fins al 7 d’octubre. El president, Federico Villegas, va realitzar un discurs introductori i informatiu per a la preparació de la sessió on anunciava l’agenda prevista, així com una sessió escacada per les nombroses resolucions que es discutiran. A més, també va recalcar que els reptes quant a drets humans són importants els 365 dies de l’any i és important, en el context actual malgrat les dificultats, que el Consell els tracti amb deteniment en ser el principal organisme multilateral de la comunitat internacional. Per inaugurar la sessió, l’Alta Comissionada per als drets, Nada Nashif, va declarar en el seu primer discurs la importància de l’acció concertada i multilateral que ajuda a aconseguir els estàndards dels drets humans per a societats més igualades. Durant aquesta primera setmana, s’han discutit diversos temes tots els dies de forma rigorosa mitjançant l’apretada agenda establerta. Aquí repassarem els punts més importants que han tractat:

El més destacat del segon dia, a més de les declaracions dels Estats membres, seria la continuació de la discussió sobre l’atmosfera de terror a l’Afganistan seguida d’un informe sobre el deteriorament dels drets humans a Nicaragua per culpa de diversos atacs a associacions.

El tercer dia va tractar temes més generals en lloc d’estudiar casos concrets als Estats, així que hi va haver discussions sobre la purificació de l’aigua, on es va dir que els Pobles Indígenes oferien pràctiques tradicionals importants i valuoses per millorar la crisi global d’aigua, així com un informe sobre l’impacte negatiu que podrien tenir les mesures coactives unilaterals en l’àmbit dels drets humans.

Es va destacar durant el quart dia el dret al desenvolupament més enllà del PIB focalitzant-se en la pau i el desarmament, així com mesures per respondre i recuperar-se del COVID-19 al nivell nacional. També es va parlar de les formes d’esclavitud contemporànies, i s’estima que més de 50 milions de persones pateixen esclavitud encara avui dia.

El cinquè dia, i l’últim de la primera setmana de sessió, es va expandir quant a Mecanismes Experts en el dret al desenvolupament que analitzava que la discriminació racial era una important barrera per poder operar aquest dret. D’altra banda, es va constatar també les diverses amenaces que suposa l’era digital al dret a la privacitat, que mai havia estat tan en risc a causa de la pirateria, a l’espionatge i a la vigilància massiva. A més, també s’han buscat noves alternatives per promocionar la veritat i la justícia a través d’actors no estatals en la justícia transicional.