15 setembre, 2022

L’excessiu compliment de les sancions és una amenaça per als drets humans

La relatora especial Alena Douhan manifesta en el seu informe temàtic més recent a la 51a sessió del Consell de Drets Humans que els drets humans podrien ser amenaçats per un excessiu compliment de les sancions.

L’experta independent fa referència a les sancions secundàries, és a dir, les que es deriven de sancions unilaterals imposades per certs països i que tenen per objecte que terceres parts -Estats, entitats comercials i particulars- comerciïn amb els països subjectes a les seves sancions. Les sancions secundàries, i l’amenaça d’aquestes mesures, s’estaven utilitzant per imposar sancions unilaterals contra Estats i sectors econòmics clau.

La relatora especial va destacar l’impacte de les sancions secundàries i l’excés de compliment en el subministrament d’ajuda humanitària i en les operacions dels agents humanitaris. Aquestes mesures provoquen que actors humanitaris hagin de recercar mètodes informals de transferències financeres i adquisicions, per tant, més costos i impediments operatius. Això suposa més risc i menys transparència.

Un exemple destacat de l’informe és la imposició de sancions unilaterals contra la Federació Russa al 2022 en ple conflicte amb Ucraïna, quan moltes grans empreses estrangeres van deixar de treballar amb entitats russes de la llista de sancions o inclús, amb totes les entitats russes independentment d’estar a la llista o no.

L’experta en drets humans assegura que les sancions secundàries i les seves consegüents sancions civils i penals, són il·legals. Prega que els Estats eliminin o minimitzin l’excés de compliment de les sancions unilaterals a través de la regulació, la legislació, i els incentius financers o d’altres. A les empreses i institucions financeres, es demana que adoptin un enfocament basat en els drets en la seva aplicació dels procediments de diligència deguda i que estableixin mecanismes per supervisar l’impacte del compliment i l’excés de compliment dels règims de sancions unilaterals sobre els drets humans.

Podeu accedir a l’article aquí: https://news.un.org/es/story/2022/09/1514351

Podeu accedir a l’informe complet aquí: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/408/19/PDF/G2240819.pdf?OpenElement