15 setembre, 2022

La discriminació a la comunitat gitana a Espanya

La comunitat gitana ha estat present a Espanya per més de set segles. Al llarg de la seva història, aquesta comunitat ha patit discriminacions i marginalitzacions que han complicat la seva integració en la societat espanyola.

En aquest article d’opinió de Maria Kinder Lucas, estudiant de Relacions Internacionals, es ressalten els motius pels quals no s’està integrant de manera eficaç a aquesta comunitat i els aspectes a considerar a l’hora d’adoptar iniciatives que els concerneixin.