14 setembre, 2022

50 milions de persones encara pateixen esclavitud moderna

Segons un informe de les Nacions Unides, el treball i el matrimoni forçats han augmentat de manera important en els últims anys. 28 milions de persones pateixen feina forçada i 22 milions pateixen matrimonis forçats, són 10 milions de persones més que el 2016 que van patir esclavitud moderna, en la qual, les dones i els nens van ser els més vulnerables.

L’esclavitud moderna passa a gairebé tots els països del món i travessa línies ètniques, culturals i religioses. El treball forçós imposat per l’Estat representa el 14%, gairebé un de cada vuit, o 3,3 milions, són nens. Més de la meitat són en explotació sexual comercial. La situació no millora i ara l’Organització Internacional del Treball cerca regulacions i polítiques nacionals efectives.

Podeu accedir a l’article aquí:

https://news.un.org/en/story/2022/09/1126421