15 març, 2022

La problemàtica del Sistema Kafala i el treball de la OIT

El Sistema Kafala no és exclusiu del Líban, sinó que és un acord de patrocini també usat als països del Golf. A priori serveix per a permetre l’entrada de treballadors estrangers al país, però la realitat és que suposa un emmascarament d’una forma d’esclavitud moderna.

Max Preciado i Carol Gramunt analitzen la situació en el seu nou article.