8 març, 2022

Igualtat de gènere com a part de la solució de la crisi climàtica

El Dia Internacional de la Dona, les Nacions Unides el celebra sota el lema “Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible” per a donar visibilitat a l’impacte que té la crisi climàtica sobre les dones i les nenes, perquè són elles les que sofreixen les majors conseqüències.

Carol Gramunt ho analitza al seu nou article.