2 març, 2022

Multinacionals xineses a Àfrica: Un obstacle més en la lluita pels drets humans

Segons l’últim informe del Centre d’Informació sobre Empreses i Drets Humans, en el període de 2013 a 2020 es van trobar 679 denúncies de violacions de drets humans relacionades amb l’activitat de companyies xineses a l’estranger. D’aquestes, el 26,7% eren procedents d’Àfrica, convertint-la en la segona regió de major risc després de la zona del Pacífic asiàtic (39,6%). En aquest article exposem tot el que cal saber sobre la relació d’aquestes multinacionals amb els drets humans, indagant en aspectes com l’evolució de les relacions sinó-africanes, les classes de violacions que es comentin, i les opinions que tenen els diferents actors implicats sobre aquest tema.

Nou artícle d’Àngel Gil Bermejo on analitza la situació de les multinacionals xineses a Àfrica.