13 gener, 2022

Acte del dia dels Drets Humans

El passat 11 de desembre del 2021 va tindre lloc l’acte de conmemoració del dia dels drets humans que l’ANUE fa cada any amb lectura publica de la Declaració Universal dels Drets Humans. Enguany els joves eren els protagonistes i vam reunir, fins i tot, un grup divers de persones entre els 12 i 25 anys que van llegir els articles de la declaarció amb una inspiradora perspectiva de futur. Influencers, periodistes, músics i músiques, professionals de la fotografía, estudiants… tots i cadascun d’ells van posar la seua veu a uns drets humans, que malgrat ser creats fa temps continuen sent d’importància actual.

Avui en dia, les desigualtats s’han incrementat a causa dels efectes perjudicials de la pandèmia. Aquesta nova realitat ha afectat principalment als joves, un col·lectiu fonamental per a la permanència i transmissió dels trenta articles que defensen els drets humans. Aquesta situació ha sigut especialment dura per les dones i pels joves que viuen en països de renda baixa. Per aquest motiu l’Associació per les Nacions Unides a Espanya va apostar per ells perquè són el motor d’una societat que seguirà canviant a un ritme inexplorat fins ara, perquè aporten una visió esperançadora i versàtil de la vida i, sobretot, perquè mereixen ser escoltats.

En l’últim any i mig, les violacions de drets humans han estat constants en molts territoris de l’espai internacional,
aquesta vulneració se sol concentrar en els col·lectius més vulnerables i en els sectors de població més desprotegits. Fer una lectura és recordar que cal erradicar aquestes conductes, les quals afecten directament a la dignitat de les persones.

La lectura dels trenta articles que formen part de la Declaració Universal dels Drets Humans va convidar a creure en la necessitat d’institucions com les Nacions Unides, que vetllen per respectar, fomentar i activar la veu dels joves.
Només amb un sistema compromès en la defensa dels seus drets, podran veure un horitzó prometedor on les preocupacions es transformin en oportunitats i els neguits en certeses. Són el nostre futur i és el nostre deure protegir-los.
Agraim a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona la confiança en les Nacions Unides com una eina
indispensable pel bé de tothom. El respecte i el foment dels drets humans resulta fonamental en qualsevol societat democràtica basada en el respecte i la tolerància entre el conjunt dels ciutadans.