21 desembre, 2021

La meitat de nens en risc de sofrir violència per la crisi del Líban

17 desembre 2021. Pau i seguretat

Més d’un milió de menors d’edat es troben en risc de ser víctima de violència física, emocional o sexual i 1,8 milions sofreixen pobresa multidimensional i per a assegurar la subsistència de les seves famílies, podrien ser sotmesos a abusos, segons el nou informe de l’agència de l’ONU per a la infantesa.

Un de cada dos menors es troba en greu risc d’estar exposat a violència física, emocional o sexual com a resultat de la greu crisi que està travessant el Líban, ha anunciat el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) aquest divendres.

L’agitació política i financera nacional són alguns dels riscos als quals s’enfronta el país, juntament amb la pandèmia de la COVID, i les seqüeles encara presents de les explosions del port de Beirut a l’agost 2020.

Segons un informe sobre la infància al Líban, UNICEF posa de manifest que aproximadament 1,8 milions de nens- la qual cosa representa més del 80% de la infantesa libanesa- sofreix pobresa multidimensional, i això porta amb si el risc de ser víctimes d’abusos per treball o matrimoni infantil per a alleujar la deplorable situació econòmica que estan sofrint moltes famílies. Van ser 900.000 els nens en tal situació en 2019.

Segons aquest informe, les dades indiquen que s’ha produït un increment del 44% dels casos documentats d’abús i explotació infantil des d’octubre de 2020.

Augment de les amenaces

L’estudi indica que s’ha produït un augment de les amenaces als nens, com el treball infantil, en el qual nens de sis anys treballen en granges o venent combustible il·legalment als carrers, amb el risc de cremades que això suposa.

D’altra banda, les nenes sofreixen el risc de ser lliurades en matrimonis forçats a canvi de dots. Al Líban, una de cada cinc nenes d’entre 15 i 19 nens està casada.

D’acord amb algunes organitzacions de la societat civil, hi ha hagut un augment de casos de violència domèstica, va remarcar UNICEF. La proporció de nenes i dones libaneses que acudeixen a serveis de suport per violència de gènere va augmentar del 21% en 2018 al 26% en 2019, fins al 35% en 2020.

De la mateixa manera, s’ha detectat un augment en els problemes de salut mental en la joventut. Un de cada quatre adolescents d’entre 15 a 24 anys es troba deprimit sovint, conclou una enquesta realitzada per UNICEF el setembre de 2021.

A mesura que augmenta el nombre de persones indigents, es tem que el nombre de nens que hagin de ser separats de la família estesa i en llars d’acolliment incrementi al seu torn.

El fet que cada vegada més nens hagin estat víctimes de la violència, empesos cap a actes delictius per a poder sobreviure, o hagin participat en protestes, els ha fet entrar en contacte amb el sistema de justícia penal.

La protecció de la infància com a prioritat nacional

La Najat Maala M’jid, representant especial de l’ONU per a la Violència contra els Nens, ha instat la protecció de la infància de qualsevol mal, abús o violència, i a “la salvaguarda dels seus drets, ara més que mai”.

És essencial invertir en la infantesa, per a així construir una societat pacífica, justa, inclusiva i resilient, que empari als nens enfront de qualsevol mal i que no deixi a ningú enrere”. “No hem d’esperar per a invertir en el desenvolupament, la protecció i el benestar dels nens”, va emfatitzar.

El paper de l’ONU al Líban està relacionat amb la protecció de nens enfront de la violència, l’abús i l’explotació. S’està treballant cap a aquest objectiu mitjançant la reducció de la pobresa; la millora de l’accés a serveis de benestar social, en l’educació i en la millora d’atenció mèdica. L’ONU també col·labora amb el govern per a abordar aquelles normes socials que normalitzen la violència contra la infantesa i per a enfortir els sistemes de protecció.

En aquest sentit, l’ONU ha urgit el desplegament d’una resposta a nivell nacional que prioritzi la protecció dels menors d’edat i va demanar als donants internacionals suport urgent per a proporcionar ajuda vital a aquells més vulnerables.

La representant especial per a la violència va implorar a nivell internacional que no abandonin als nens libanesos. Va afegir que ells “són el futur i l’esperança del país”, i cap ha de ser privat de drets bàsics com la salut, l’alimentació, l’educació i la protecció, independentment de quina sigui la seva nacionalitat.

Va remarcar la representant especial de l’ONU per a la Violència contra els Nens, la Najat Maala M’jid, que els nens han de ser una de les prioritats en les polítiques, els plans i les pràctiques de recuperació del govern.

Font: ONU Notícies // Autora: Noelia Gómez Bosqued, estudiant de pràctiques a ANUE