16 novembre, 2021

45.000 nens i nenes van ser excarcerats durant la pandèmia de la COVID-19

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499992

15 Novembre 2021. Drets humans

Segons un informe d’UNICEF, 84 joves que es trobaven a la presó des d’abril de 2020, han estat alliberats a causa de l’alerta sobre l’alt risc de contreure malalties en els centres on es trobaven.

L’informe “La detenció dels nens en l’època de la COVID” és un dels dos estudis publicats abans del Congrés Mundial sobre Justícia per als nens, nenes i adolescents, que tindrà lloc aquesta setmana de manera virtual.

La resposta dels països

La directora executiva del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), la Henrietta Fore, va aplaudir la resposta dels països respecte a la protecció dels menors privats de llibertat durant la pandèmia.

“Els sistemes de justícia ja estaven mal equipats per a atendre les necessitats específiques dels nens, i aquesta situació s’ha vist agreujada per la pandèmia de la COVID-19.

“Aquests països han estat capaços de superar la resistència de l’opinió pública i han impulsat solucions judicials innovadores per als nens, en haver-los protegit de malalties greus. Això demostra que es poden implementar solucions judicials adaptades a ells.”

Al voltant del món, els nens han estat detinguts, inclosos aquells que es troben baix custòdia abans i després del judici, o en centres de detenció d’immigrants.

Han estat retinguts també en relació amb conflictes armats o seguretat nacional, o viuen amb els seus progenitors detinguts.

Els efectes del COVID-19

La massificació dels centres de detenció comporta una clara dificultat perquè els nens accedeixin als serveis de nutrició, atenció sanitària i higiene.

Aquestes circumstàncies els exposa més a l’abandó, al maltractament físic i psicològic, i a la violència de gènere. També se’ls prohibeix l’accés a un advocat i a l’atenció familiar.

UNICEF va expressar que la pandèmia havia causat un gran impacte en el sistema judicial per als nens. La COVID-19 va forçar el tancament dels tribunals, i l’accés a serveis socials i de justícia essencials va ser limitat.

Es va dur a terme la detenció de molts nens, inclosos els que viuen al carrer, per no respectar les ordres de toc de queda de la pandèmia i les restriccions de moviment.

Justícia per als nens i nenes

Aproximadament 261.000 nens a tot el món que tenen qüestions pendents amb la justícia es troben detinguts, segons mostra el segon informe d’UNICEF.

Estimar el nombre de nens privats de llibertat en la justícia” és la primera anàlisi que es realitza sobre aquest tema, i en ell s’alerta que el número podria ser més elevat si tenim en compte els registres incomplets i la deficiència dels sistemes de dades administratives.

UNICEF apel·la als governs i a la societat civil perquè es reestructuri el sistema judicial i es posi fi de manera segura a la detenció dels menors.

La Henrieta Fore, directora executiva d’UNICEF, remarca que “La detenció d’un nen denota un fracàs en el sistema, però el fracàs té conseqüències notables, ja que els sistemes de justícia que haurien d’oferir protecció i suport als nens agreugen el seu sofriment”

Afegeix que hem de treballar conjuntament, mentre que responsables polítics, professionals del dret, acadèmics, societat civil, i nens i joves es reuneixen en el Congrés Mundial aquesta setmana, per a posar fi a la detenció de nens.

Per a això, UNICEF demana a governs i societat civil:

  • Conscienciar sobre els drets legals dels nens en el sistema judicial i benestar
  • Una major assistència i representació legal gratuïta
  • Prioritzar la prevenció i intervenció primerenca
  • Evitar la detenció de nens mitjançant reformes judicials que elevin l’edat de responsabilitat penal, entre altres mesures
  • Garantir la justícia per als nens i nenes que han sofert violència sexual, abusos i explotació
  • Prioritzar l’element de la infància i el gènere en processos de justícia
  • Presència de tribunals especialitzats en la infància, jutjats virtuals i mòbils

Font: ONU Notícies