16 juliol, 2021

Famílies ideològiques i grups polítics a Europa

L’esquema del politòleg Claus Von Beyme per a classificar les grans famílies ideològiques de partits a partir de les experiències europees continua sent útil en l’actualitat, a penes requereix avui algunes subclassificacions en alguns casos per a donar compte d’alguns matisos en el canviant món polític posterior a la caiguda del Muro de Berlín en 1989.

Nou article d’opinió del professor Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, sobre les famílies ideològiques i grups polítics a Europa.