21 juny, 2021

On són elles? La infrarepresentació de les dones al lideratge

Actualment, les dones en llocs de presa de decisió representen una minoria en tots els nivells. Si no fomentem la inclusió de dones en llocs de direcció avui, les futures generacions de dones no trobaran referents en què reflectir-se i seguir els seus passos. Un article d’Helena Ripollés.