11 juny, 2021

Les vacunes de la COVID-19: El nou apartheid

Després de sis mesos de vacunació massiva, el 44% de les dosis han estat subministrades en països d’ingressos alts. Per contra, aquells Estats considerats de renda baixa tan sols han subministrat el 0,4%. Un fet que evidencia les enormes desigualtats que existeixen a l’hora d’accedir a les vacunes. Dani Thormann ho analitza en aquest article.