9 juny, 2021

La invisibilització de les dones en els estudis mèdics

Les dones representen el 50% de la població. No obstant això, són relegades a un segon pla en la majoria dels assaigs clínics tant com a subjectes d’estudi com en la coordinació de les investigacions. Aquest fet provoca la invisibilització dels seus símptomes poden arribar a agreujar les seves patologies. Un article d’Helena Ripollés.