25 maig, 2021

Els nens del mar

Forçats a emigrar, deshumanitzats a la seva acollida i criminalitzats a la majoria d’edat: la triple desprotecció de la infància migrant a Espanya davant la distància d’Europa. Una problemàtica que Mar García analitza en aquest article.