19 maig, 2021

Un estudi recolzat per l’ONU demana reduir les emissions de metà per evitar un increment de la temperatura global

L’Avaluació Mundial del Metà, en el marc de l’estudi realitzat pel Climate and Clean Air Coalition –CCAC-, ressalta els beneficis de reduir aquesta substància, cosa que implicarà la prevenció de 260.000 morts prematures, 775.000 visites hospitalàries anuals per problemes d’asma i la protecció de 25 milions de tones en cultius.

La directora executiva de l’UNEP, Inger Andersen, va considerar la reducció del metà com l’instrument més important i existent per a mitigar l’impacte del canvi climàtic durant els propers 25 anys, a més de ser un complement necessari en la reducció d’emissions de CO2.

Per aquest motiu, la reducció d’aquest potent gas d’efecte hivernacle és fonamental, ja que és el responsable de quasi el 30% de l’escalfament global des de l’era preindustrial i d’una cinquena part de les emissions mundials.[1] A més a més, és una causa principal en tres sectors de l’activitat humana: combustibles fòssils, vertaders i l’agricultura ramadera.

L’Informe subratlla la necessitat d’una acció internacional imminent, ja que les emissions de metà que tenen com a origen l’activitat humana, estan augmentant considerablement des que es comptabilitzen registres. De fet, ni la pandèmia de la Covid-19 ha pogut reduir-les, al contrari, s’han batut nivells rècord el 2020[2].

El metà, a diferència del diòxid de carboni, roman menys temps a l’atmosfera i la seva descomposició accelerada, cosa que fa que si es duen a terme les accions oportunes, la taxa d’escalfament global es vegi reduïda considerablement a curt termini. Per la seva banda, Duke va destacar el compromís dels EUA en rebaixar les emissions de metà a escala nacional i internacional, implementant mesures d’investigació i desenvolupament, normes mediambientals i incentius pel tractament del metà agrícola.

L’Avaluació ha identificat possibles solucions susceptibles de reduir la projecció del metà en un 30% fins al 2030, especialment en el camp dels combustibles fòssils. No obstant això, aquestes solucions no són suficients, en el sentit que hi ha altres aspectes –canvi a energies renovables, eficiència energètica residencial o deixar de llençar aliments- que poden contribuir a reduir-lo en un 15% en el mateix període de temps. Per últim, el professor de la Universitat de la Universitat de Duke i president de l’avaluació de la CCAC, Drew Shindell, va afirmar en la necessitat de disminuir les emissions de metà i de CO2 per tal d’aconseguir els objectius del canvi climàtic, tenint disponible la tecnologia per dur-ho a terme.

Font: UN News


[1] En paraules de Rick Ducke, assessor principal de John Kerry.

[2] Dades ofertes per la NOAA- National Oceanic and Atmospheric Administration- d’Estats Units.