23 abril, 2021

Multilateralisme i Diplomàcia per a la Pau en un context global

L’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el dia 24 d’abril com a Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per la Pau, mitjançant l’aprovació de la Resolució 73/127 el desembre de 2018. La commemoració d’aquest dia té com a objectiu fomentar i donar suport als tres pilars fonamentals de l’ONU: el desenvolupament sostenible, la pau i la seguretat i els drets humans. Daniel Thormann ho analitza en un context global en aquest article.