16 abril, 2021

L’esclavitud infantil segueix existint al segle XXI

En totes les formes d’esclavitud infantil juguen un paper clau les causes socials, ambientals, econòmiques i polítiques. És a dir, és un fenomen que es desenvolupa en l’àmbit ecològic i que, per tant, per poder-li fer front, és necessària una actuació integral. Raó per la qual no és suficient en centrar-se en l’àmbit exclusivament econòmic o escolar, sinó que s’han de tenir altres aspectes en compte com la concepció de la societat respecte al treball infantil que puguin tenir integrades les societats. Un article d’Helena Cuéllar Hinojal.