9 abril, 2021

La salut mental en els joves

La salut mental de les persones sovint passa desapercebuda per la majoria, però té una importància cabdal. Tot i que no existeix una definició formal, l’Organització Mundial de la Salut n’ha aportat una, entesa com tot aquell estat del benestar en el qual una persona és conscient i controla totes les seves capacitats, pot enfrontar-se a les tensions i preocupacions que sorgeixen en el seu transcurs vital i en conseqüència pot contribuir en la Comunitat mitjançant el desenvolupament de la professió a la qual es dediqui.