23 setembre, 2020

Young Professional for the UN: “Compliance per a protegir el Clima”

El 9 de setembre de 2020 ANUE va realitzar amb la conferència “Compliance per protegir el Clima” a càrrec de professor Francisco Luis Bonatti Bonet.

Aquest nou cicle de ponències formen part del projecte “Young Professionals for the UN”, una iniciativa per professionals amb talent, altament qualificats i estudiants universitaris interessats en temes relacionats amb la diplomàcia i les relacions internacionals que vulguin iniciar la carrera de funcionari públic internacional a la Secretaria de les Nacions Unides.

Durant la sessió, el professor Bonatti va explicar els dramàtics efectes de l’canvi climàtic en tots els països del món. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant i avui són un 50% superior al nivell de 1990. A més, l’escalfament global està provocant canvis permanents en el sistema climàtic, les conseqüències poden ser irreversibles si no es prenen mesures urgents ara.

Les pèrdues anuals causades només per catàstrofes relacionades amb el arriben als centenars de milers de milions de dòlars, sense esmentar l’impacte humà.

Davant d’aquesta situació, Bonatti va parlar sobre l’ alternativa de la figura de la “compliance”, com un tipus de cultura centrada a evitar riscos i generar seguretat jurídica millorant i ajudant a les empreses.