13 juliol, 2020

Denunciar les injustícies també és un delicte

L’odissea dels periodistes que cobreixen violacions de drets humans.

Nou article d’opinió de Miguel Rivas, Màster en Periodisme Internacional.