1 juliol, 2020

“Contra la meva voluntat”

Les pràctiques que afecten milions de dones i nenes i impedeixen la igualtat ara es veuen agreujades per la pandèmia de COVID-19.