22 abril, 2020

Nou article “Què ha fet el PNUD en aquest 50 anys?”

En ocasió del 75è aniversari de les Nacions Unides, fem un repàs dels órgans i les agències de Nacions Unides més importants i com estan afrontant la crisi del COVID-19. Un dels reptes més importants de l’Organització des de la seva fundació.