23 abril, 2024

Els drets del col·lectiu intersexual

Després d’una resolució del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, els drets de les persones intersexuals, durament discriminades al llarg de molts anys, es veuen reforçats. En aquest article de Max Sierra s’examina el contingut de la resolució ressaltant-ne els punts més importants i de com s’insta especialment a emfatitzar en la seva protecció jurídica, garantint així el compliment efectiu dels drets de totes les persones intersexuals.