17 juliol, 2023

La lluita pels drets del col·lectiu LGBTIQ+ a Europa

En aquest article d’ Ana Gázquez Florán, s’ aborden els avenços i desafiaments en la lluita pels drets del col·lectiu LGBT a Europa. Mentre alguns països han aconseguit un reconeixement i acceptació considerable, en altres persisteixen la discriminació i els obstacles legals. Tot i que s’han aconseguit avenços legislatius en alguns països europeus, cal destacar la necessitat d’una educació àmplia i programes de sensibilització per fomentar l’acceptació i el respecte. També s’assenyala la importància de protegir i donar suport a les persones LGBT que fugen de l’opressió.