24 octubre, 2022

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), l’entitat reconeguda per l’ONU com el seu vincle amb la societat civil a l’Estat espanyol, ha decidit concedir el 43è Premi per la Pau a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia.

El Premi per la Pau té una dotació de 5.000€, que aporta la Diputació de Barcelona, i es concedeix el 24 d’octubre de cada any, en commemoració de l’aniversari de la fundació de les Nacions Unides (1945).

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó és una iniciativa camperola de resistència als diferents conflictes armats des de la no violència a Colòmbia que neix el 1997, i s’ha convertit en referent de construcció de la pau des de la base a nivell nacional i internacional.

La Comunida de Paz de San José de Apartadó forma part d’aquesta geografia de l’esperança conformada per processos locals que són en realitat lluites globals. Són la prova de que la construcció de la pau és possible en els escenaris més adversos i aquest fet és inspirador per a la resta. A més, perquè el reconeixement internacional els blinda, els protegeix davant dels actors armats i estigmatitzacions en un escenari que segueix sent molt complet sobretot en el territoris, i on l’acompanyament i reconeixement de la comunitat internacional és clau per a la construcció d’una Pau territorial i global.

Des de la seva fundació, l’any 1962,l’Associació per a les Nacions Unides a Espanyaha centrat la seva activitat en la difusió i consecució dels propòsits continguts a la Carta de les Nacions Unides. És amb aquest esperit que concedeix anualment el PREMI PER LA PAU, el qual, des de la seva primera edició, l’any 1980, vol reconèixer una obra individual o col·lectiva, una trajectòria personal o d’una entitat que destaqui pel seu treball encaminat a aconseguir els esmentats propòsits, per la defensa de la solució pacífica dels conflictes i dels Drets Humans, les llibertats fonamentals i en pro del desenvolupament sostenible.