Gro Harlem Brundtland

Primera ministra de Noruega (1981, 1986-89, 1990-96).

Per contribuir profundament a la conscienciació pública i alertar de la greu problemàtica amb què s’ha d’afrontar la humanitat sobre el medi ambient, el desarmament i el desenvolupament. Per primera vegada es relacionen aquests temes, la solució dels quals s’ha de buscar conjuntament.”

1990