familia

Dia Internacional de les Famílies

familia
El Dia Mundial de la Família (International Family Day) se celebra el dilluns 15 de maig de 2017. Aquesta commemoració reflecteix la importància que la comunitat internacional li confereix a la família, com a unitat bàsica de la societat, així com la seva preocupació per la situació de les famílies en tot el planeta.

Tags: