20 maig, 2024

Reptes laborals: El Canvi climàtic i la Salut Mental en l’oblit

Arran del passat Dia Mundial de la Seguretat y Salut en el treball, en aquest article, Anna Palomera Clapisson, destaca la persistent problemàtica de morts i malalties laborals, amb al voltant de 3 milions de treballadors afectats anualment.

A més, es discuteixen els desafiaments addicionals que planteja el canvi climàtic en la seguretat laboral i la subestimació de la salut mental en l’entorn laboral.