8 setembre, 2022

La igualtat de génere, inassolible?

Les Nacions Unides avisen que, per culpa de totes les crisis al món i els seus desafiaments com la pandèmia, els conflictes violents i els passos enrere pel que fa als drets sexuals i reproductius de les dones, la disparitat de gènere ha empitjorat.

Segons l’informe d’ONU Dones, aconseguir una igualtat plena de gènere podria portar 300 anys, per tant, l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 es consideraria inabastable. Serien 286 anys per tancar la bretxa de protecció legal, 140 a aconseguir representació equitativa en poder i lideratge laborals, i almenys 40 als parlaments nacionals.

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/generation-equality-action-pack-december-2019

La directora Executiva d’ONU Dones va assenyalar la importància d’invertir en dones i nenes immediatament per així progressar, evitar més casos de no protecció a les dones i als seus drets i poder reduir la pobresa. Les col·laboracions i inversions es consideren imprescindibles per tornar a activar el camí cap a la igualtat de gènere.

L’informe destaca diversos fets i xifres que analitzades, expliquen la gravetat de la situació.

Poden baixar-se l’informe aquí: