Terra

Dia Internacional de la Mare Terra

Madre Tierra
El 22 d’abril és el dia proclamat per les Nacions Unides com a Dia Internacional de la Mare Terra amb l’objectiu de reforçar el Dia de la Terra que es celebra a molts països en aquesta data des que es va iniciar als Estats Units al 1970.

Tags: