solidaritat

Dia Internacional de la Solidaritat Humana

solidaridad humana
L'Assemblea General de les Nacions Unides, en la seva resolució 60/209 del 22 de desembre de 2005, va proclamar el 20 de desembre de cada any Dia Internacional de la Solidaritat Humana, considerant que la solidaritat és un dels valors fonamentals i universals en què haurien de basar-se les relacions entre els pobles, la solidaritat és un pilar central de la cooperació internacional.