poblacio

Dia mundial de la Població

població mundial
La població mundial creix a un ritme de 83 milions de persones a l’any. S’espera que aquesta arribi als 8.600 milions al 2030, 9.800 milions al 2050 i 11.200 milions al 2100.

Tags: 

Dia internacional de la Població

Dia mundial de la població
La disminució de la mortalitat, que va començar al segle XIX i es va estendre al món al segle XX, va ser un dels  èxits més importants de la humanitat.
Tags: 

Dia Mundial de la Població 2013

Dia Mundial de la Població 2013

Un percentatge massa alt dels 16 milions d'adolescents que donen a llum cada any mai va tenir l'oportunitat de planificar el seu embaràs. Les complicacions derivades poden causar greus discapacitats, i són la principal causa de mort d'aquestes joves. També pateixen un nivell elevat de malalties, lesions i morts altres 3,2 milions que se sotmeten a avortaments en condicions de risc. Prop del 90% de les adolescents embarassades dels països en desenvolupament estan casades.