No Violencia

2 d’octubre: Dia internacional de la no violència

No Violencia
Es celebra el dia 2 d’octubre el dia internacional de la no violència  arran de l’aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, líder del moviment de la Independència de la India i pioner de la filosofia i l’estratègia de la no violència.

Dia Internacional de la No Violència

Non Violence

El Dia Internacional de la No Violència és observat el 2 d'octubre coincidint amb l'aniversari de Mahatma Gandhi, líder del moviment de la Independència de l'Índia i pioner de la filosofia i estratègia de la no violència.