guerra

Iraq, 10 anys (2003-2013)

A continuació els oferim un recull de la feina realitzada per l’ANUE sobre la invasió de l’Iraq. Amb aquest dossier, format pels articles i entrevistes apareguts a la nostra revista durant l’última dècada, volem mostrar la nostra tasca informativa i divulgativa, així com proporcionar elements per al debat i l’anàlisi de les qüestions internacionals.