guerra

Dies del Record i la Reconciliació, Commemoració de la Segona Guerra Mundial

GUERRA
En virtut de la resolució 59/26 Document PDF, l'Assemblea General va declarar que els dies 8 i 9 de maig són una ocasió propícia per al record i la reconciliació i, sense perjudici que els Estats Membres dediquin altres dates a la victòria, la alliberament o la commemoració. L’Assemblea General va convidar a tots els estats membres, organitzacions del sistema de les Nacions Unides, organitzacions no governamentals i particulars al fet que tinguessin en compte anualment un d'aquests dies, o tots dos, per tal de retre homenatge a totes les víctimes de la Segona guerra Mundial.

Tags: 

Iraq, 10 anys (2003-2013)

A continuació els oferim un recull de la feina realitzada per l’ANUE sobre la invasió de l’Iraq. Amb aquest dossier, format pels articles i entrevistes apareguts a la nostra revista durant l’última dècada, volem mostrar la nostra tasca informativa i divulgativa, així com proporcionar elements per al debat i l’anàlisi de les qüestions internacionals.