amistat

Dia Internacional de la Amistat

amistat
L’Assemblea General va designar al 2011 el Dia Internacional de l’Amistat, 30 de juliol, amb la idea de que l’amistat entre els pobles, els països, les cultures i les persones pot inspirar iniciatives de pau i la construcció de ponts entre les comunitats. La proposta fou feta per UNESCO i tractada per l’Assemblea General en 1997 que va definir la “Cultura de la Pau” com un conjunt de valors, actituds i conductes que rebutgen la violència i procuren prevenir els conflictes abordant les causes profundes amb l’objectiu de resoldre’ls.

Tags: