Stéphane Hessel

Diplomàtic. Membre del comitè de redacció de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Per la seva continuada lluita en favor dels drets humans i la no violència, i en defensa dels emigrants indocumentats i els sense sostre.

2008