Sra. Manal Al-Sharif

Manl Al.Sharif ve esdevenir unreferent quan, el 2011 va ajudar a iniciar i lideran una campanya a favor dels drets de les dones per conduir a l’Aràbia Saudita (Women2Drive). El video d’ella conduint va generar un gran impacte i difusió i com a conseqüència d’aquesta gravació va ser detinguda i alliberada posteriorment, per tornar a ser detinguda al dia següent i alliberada 8 dies després sota fiança amb les condiciones de no conduir més ni mencionar el tema als mitjans de comunicació.

 

Després de la seva participació a la campanya pel dret a conduir, que va aconseguir que s’aixequès la prohibició de conducció de les dones, ha continuat sent una crítica del govern saudita.

El Jurat del Premi per la Pau vol reconèixer la tasca que desenvolupa Manal Al-Sharif sobre diversos temes que afecten als drets de les dones a la societat saudita, com és el cas de les treballadores enstragheres empresonades i la falta d’eleccions per al Consell de la Shura, órgan consultiu de l’Aràbia saudita.

Des de la seva fundació, l’any 1962, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya ha centrat la seva activitat en la difusió i consecució dels propòsits continguts a la Carta de les Nacions Unides. És amb aquest esperit que concedeix anualment el PREMI PER LA PAU, el qual, des de la seva primera edició, l’any 1980, vol reconèixer una obra individual o col·lectiva, una trajectòria personal o d’una entitat que destaqui pel seu treball encaminat a aconseguir els esmentats propòsits, per la defensa de la solució pacífica dels conflictes i dels Drets Humans, les llibertats fonamentals i en pro del desenvolupament sostenible.

2018